เรียนมหาลัยควรพักหอในหรือหอนอกดี

เรียนมหาลัยควรพักหอในหรือหอนอกดี

สำหรับนักศึกษาน้องใหม่ที่ต้องเดินทางจากบ้านเกิดมาร่ำเรียนในกรุงเทพ ก็ต้องพึ่งพาหอพักนี่แหละเป็นที่อยู่อาศัยในการพักผ่อน ใช้ชีวิต แต่เกิดการตัดสินใจไม่ถูกระหว่างหอในหรือหอนอก วันนี้เราจึงอยากมานำข้อมูลมาเสนอให้นักศึกษารุ่นใหม่ทั้งหลายตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะ

ความแตกต่างระหว่างหอในกับหอนอก

หอใน เป็นหอพักของทางมหาวิทยาลัยซึ่งจัดไว้เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ตื่นมาแล้วสามารถเดินไปตึกเรียนได้เลย แต่บางแห่งหอในก็อยู่อีกสถานที่ และมีรถรับ-ส่ง ให้บริการฟรี

หอนอก เป็นหอพักของทางเอกชนเปิดให้นักศึกษาได้มาเช่าอยู่อาศัยกัน แต่ก็มีบางหอซึ่งมีกรณีที่ทางมหาวิทยาลัยร่วมทุนกับเอกชนด้วยแต่มอบหมายให้ทางเอกชนบริหารงาน

ในเรื่องของค่าใช้จ่ายของหอพัก ก็จะมีค่าหอ , ค่าน้ำ , ค่าไฟ , ค่าอินเตอร์เน็ต โดยหอในและหอนอกก็มีอัตราค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน

ส่วนค่าหอพัก แน่นอนว่าหอในจะมีราคาถูกกว่า เนื่องจากมีการช่วยเหลือจากทางมหาวิทยาลัยบ้าง ส่วนค่าน้ำจะคิด 3 แบบแล้วแต่แห่ง คือ คิดราคาเหมารายเดือน , รายเทอม , คิดตามการใช้งานจริง แต่ค่ายูนิตก็มีราคาไม่สูงมากนัก ในส่วนของค่าไฟจะคิดแยกต่างหาก การบริการอินเตอร์เน็ตบางแห่งจะเปิดให้ใช้ฟรี แต่มีข้อเสียคือต้องแย่งกันใช้

ส่วนค่าเช่าหอนอกแน่นอนว่าค่าหอจะแพงกว่า แต่ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะกว่าเช่นเดียวกัน ค่ายูนิตในการใช้น้ำหรือค่าไฟฟ้าย่อมมีราคาสูงกว่าหอใน สำหรับหอนอกบางแห่งจะมีอินเตอร์เน็ตให้บริการผู้พักฟรี แต่บางที่ก็ไม่มีจึงจำเป็นต้องติดตั้งเอง และก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเข้ามาในส่วนนี้ ส่วนในเรื่องของการเดินทางหอนอกบางแห่ง ก็จะมีรถให้บริการไปส่งถึงมหาวิทยาลัย มีค่าบริการฟรีบางช่วงเวลาเท่านั้น

นอกจากนี้ หอในมีกฏระเบียบเข้มงวดมากกว่า เช่น มีการกำหนดเวลาเปิด-ปิดหอ ถ้าเข้าหอดึกดื่นหลังจากที่ปิดแล้ว จะถูกตัดคะแนน รวมทั้งถูกพิจารณาถูกตัดสิทธิ์ในการอยู่หอในของปีถัดๆไป อีกทั้งห้ามพาคนนอกเข้าไปในหอพัก และที่สำคัญมากๆเลยคือการห้ามพาเพื่อนต่างเพศเข้าหอ , ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์เข้าหอใน อย่างเด็ดขาด ถ้าจับได้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงมาก

สำหรับน้องๆผู้หญิง ผู้ปกครองก็คงไว้วางใจอยากให้อยู่หอในมากกว่าเพราะมีความปลอดภัย การดูแลสอดส่องที่เข้มงวด ทั้งนี้น้องๆทั้งหลายก็ลองพิจารณาข้อดี-ข้อเสียต่างๆและเลือกหอพักที่ตรงใจเราที่สุดดูนะคะ