อพาร์ทเม้นท์คืออะไร

อพาร์ทเม้นท์คืออะไร

อพาร์ทเม้นท์ คือ อาคารที่พักอาศัย โดยมีจุดประสงค์เพื่อการให้เช่า โดยผู้เข้าพักอาศัยหรือเช่าอพาร์ทเม้นท์นั้นๆ มีสิทธิ์ได้แค่เพียงเช่าอยู่เท่านั้น โดยความเป็นเจ้าของทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งผืนดินหรือกรรมสิทธิ์ของตัวอาคาร ก็ยังคงเป็นของเจ้าของอพาร์ทเม้นท์แต่เพียงผู้เดียวเช่นเดิม นอกจากนี้ผู้เช่าทุกคนที่อาศัยอยู่ในอพาร์ทเม้นท์นั้น จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการรักษาการอยู่ร่วมกันของทุกๆคนในอาคาร อพาร์ทเม้นท์ บางแห่งจะกำหนดระยะเวลาในการเข้าพักอย่างแน่นอน โดยลักษณะภายนอก จะเป็นตึกสูงไม่เกิน 5 ชั้น ในแต่ล่ะชั้นแบ่งออกเป็นห้องพักอาศัยจำนวนหลายห้อง อันนี้สุดแล้วแต่ผู้สร้าง อาศัยอยู่กันหลายชีวิต หลายครอบครัว มีประตูเข้าออก บันไดทางขึ้น-ลง ทางเดินรวมทั้งส่วนอื่นๆร่วมกัน ภายในห้องพักต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับหนึ่ง เช่น พัดลม , ตู้เย็น , โทรทัศน์ , แอร์ เป็นต้น โดยออฟชั่นต์เหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับราคาด้วย

Serviced apartment  

นอกจากจะมีอพาร์ทเม้นท์แล้ว ก็ยังมี Serviced apartment ด้วย หลายๆคนคงสงสัยว่าว่าแล้วมันต่างจาก อพาร์ทเม้นท์ ธรรมดาอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบมาให้แล้วค่ะ

Serviced apartment ก็เป็นธุรกิจบริการห้องพักให้เช่าเช่นเดียวกับอพาร์ทเม้นท์ คือผู้เช่ามีสิทธิแค่เช่าอาศัยเท่านั้น ไม่มีสิทธิซื้อเป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นผสมผสานระหว่างการบริการรูปแบบโรงแรมและอพาร์ทเม้นท์เข้าไว้ด้วยกัน โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเน้นหนักไปยังกลุ่มนักธุรกิจชาวต่างชาติ ที่เข้ามาทำงานในเมืองไทย หรือ ชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวเป็นระยะเวลานาน ส่วนคนไทยที่มีกำลังทรัพย์ระดับสูงก็มีบ้างแต่ค่อนข้างหาได้น้อยกว่า ตลาดส่วนใหญ่ของ Serviced apartment จะอยู่ในกรุงเทพมหานคร เพราะมีจำนวนชาวต่างชาติจำนวนมาก ทั้งมาทำงานและมาเที่ยวระยะยาว ถ้าเป็นอพาร์ทเม้นท์มีให้เลือกหลากหลายราคา ตั้งแต่ถูกไปยันราคาสูง และสถานที่ตั้งก็กระจายตัวอยู่ทั่วไป ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด บางทีก็ตั้งอยู่ตามชุมชนต่างๆ เพราะฉะนั้นที่อยู่อาศัยประเภท Serviced apartment จึงมีราคาค่อนข้างสูงกว่ามาก และปกติทำเลของ Serviced apartment จะตั้งอยู่ในทำเลทองซึ่งใกล้จุดศูนย์กลางธุรกิจซึ่งมีชาวต่างชาติทำงานเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบันนี้ ก็ได้มีการพัฒนา Serviced apartment ให้มีการขยายตัวออกสู่นอกเมืองมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบริเวณแนวรถไฟฟ้าชานเมือง การเข้ามาของรถไฟฟ้าทำให้การเดินทางมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในเดียวกันการพัฒนาธุรกิจ Serviced apartment ในต่างจังหวัดก็เริ่มปรากฏให้เห็นบ้างแล้ว เช่นจังหวัดอันเป็นแหล่งของนิคมอุตสาหกรรม โดยมีโรงงานของชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก เป็นต้น อีกทั้งเมืองท่องเที่ยวตามชายทะเลก็ได้มีการพัฒนาที่พักในรูปแบบของ Serviced apartment เช่นเดียวกัน