ส่วนแบ่งการตลาดของอพาร์ทเม้นท์และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ส่วนแบ่งการตลาดของอพาร์ทเม้นท์และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในปัจจุบันนั้น มีการเพิ่มขึ้นเป็นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาแม้ต้องเผชิญจากกระแสการแข่งขันกันรุนแรง ระหว่างกับคอนโดมิเนียมตามหัวเมืองชั้นใน ของกรุงเทพมหานคร แต่ข้อมูลที่น่าสนใจก็คือชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ นั้น โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่น จะนิยมพักใน Service Apartment มากกว่า เพราะฉะนั้นจึงทำให้ Service Apartment ในปัจจุบันนี้ ได้ผุดโครงการใหม่ขึ้นมามากมาย แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนโครงการขนาดเล็ก ที่เน้นความเป็นส่วนตัวเงียบสงบ ไม่วุ่นวายทุกภาค ซึ่งมักจะตั้งอยู่บริเวณถนนสายรองหรือซอยที่แยกจากถนนสุขุมวิท

อพาร์ทเม้นท์สู้คอนโดได้หรือ?

ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ จะเน้นพัฒนาในเรื่องของคอนโดมิเนียมมากกว่า เนื่องจากว่าให้ผลตอบแทนที่รวดเร็วกว่า หากแต่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน ปีพ.ศ.2561 พบว่าผู้ประกอบการรายใหญ่จำนวน 45 ราย ให้ความสนใจในการพัฒนาโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในช่วงสุขุมวิทชั้นในและย่านรัชดาพระราม 9 เป็นจำนวนมาก

สำหรับกลุ่มลูกค้าหลักของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพฯ ในปัจจุบันนี้ คือ ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานคร มีชาวต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตให้เข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ เริ่มต้น 800 คนและจำนวนตัวเลขนี้ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา แต่ถึงกระนั้นก็ไม่ใช่ว่าชาวต่างชาติทั้งหมดจะสนใจพักในเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ที่เดียวเท่านั้น เพราะว่ามีคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ระดับ Hi – End ผุดขึ้นมามากมายตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า

สำหรับอัตราค่าเช่าเฉลี่ยเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในทุกพื้นที่ของกรุงเทพฯมากมีจำนวนมากกว่า 70% นอก 4 นิ้วบางโครงการก็ยังมีอัตราการเช่าสูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนอกจากนี้ในบางพื้นที่ก็เป็นศูนย์กลางของธุรกิจที่เป็นทนายยอดนิยมสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในทำงานในกรุงเทพฯทำให้อัตราค่าเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 80 เปอร์เซ็นต์ต่อปีเนื่องจากมีความสุขสบายในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ขนส่งจะมีความสะดวกสบายเพราะฉะนั้นจึงทำให้ราคาค่าเช่าเฉลี่ยของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพมหานครในช่วงปี 2561 นั้นมีแนวโน้มเจริญเติบโตมากขึ้นกว่าปี 2560 อย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เนื่องจากลูกค้าชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่เดินทางเข้ามาทำงานนั้นก็จะต้องการพักอาศัยเป็นสัญญาระยะยาว

สำหรับเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ จึงพยายามมองหาลูกค้าใหม่ๆ และดึงดูดผู้เช่าใหม่ๆ ที่อยู่ในคุณภาพดีเข้ามาในตลาด ซึ่งมีการแข่งขันสูงอีกทั้ง ยังมีการสร้างความแปลกใหม่ ด้วยการสร้างที่พักอาศัยหลากหลายรูปแบบ ให้พวกเขาเลือกตามความชอบ ทำให้ผู้ประกอบการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ที่ไม่อาจปรับอัตราค่าเช่าได้มากกว่า 10% จึงทำให้ค่าเช่าเฉลี่ยในทุกทำเล ในไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2561 ขึ้นมาเป็นอย่างมากโดยที่ค่าเฉลี่ยต่อเดือนของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในกรุงเทพฯ มีราคามากกว่า 800 บาท/ตารางเมตร/เดือน ยกเว้นเพียงบริเวณรอบเมืองทางทิศใต้ ที่มีราคาต่ำอยู่ที่ 640 บาท/ตารางเมตรต่อเดือนเท่านั้น และบริเวณพื้นที่รอบสวนลุมพินีอันอัดแน่นไปด้วยชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาในทำงานในกรุงเทพฯ มีค่าเช่าที่สูงสุดมากกว่า 12,00 บาท/ตารางเมตร/เดือน เลยทีเดียว สำหรับเหตุผลที่ว่าทำไมค่าเช่าในพื้นที่ใจกลางเขตธุรกิจและสวนลุมพินีนั้นมีอัตราค่าเช่าสูงที่สุด มีจำนวนสูงกว่าพื้นที่อื่นของกรุงเทพฯ จำนวน 30 – 100 %เลยทีเดียว ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เยอะมาก เนื่องจากโครงการในระดับ luxury เป็นโครงการระดับ luxury serviced Apartment อันเป็นแบรนด์ต่างชาติ ที่มีผุดขึ้นมามากมายหลากหลายโครงการ ตั้งอยู่ในพื้นที่ค่าเฉลี่ยในปี 2561 ซึ่งจะมีผู้ที่สนใจเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่ว่าค่าเช่าอาจจะเพิ่มขึ้นไม่มาก แต่ก็เน้นกินระยะยาวเนื่อง จากผู้เช่าส่วนใหญ่ที่เข้ามาทำงานก็จะอาศัยอยู่ในระยะยาวนั้นเอง